🎁 خرید هر بلیط از سایت = یک شانس برای برنده شدن 🎁

جشنواره عید تا عید ایران فان

6 اسفند تا 22 فروردین

چه جوایزی ایران فان داره؟

🥇 یک میلیون تومان اعتبار هدیه به 10 نفر 🥇
🥈 پانصد هزار تومان اعتبار هدیه به 10 نفر 🥈
 
 

 

 

🎁 خرید هر بلیط از سایت = یک شانس برای برنده شدن 🎁

📌 فقط تا تاریخ 22 فروردین